Znakovi Obavijesti Za Vođenje Prometa

D09

PREDPUTOKAZ - D09

 

Tip Folije:
Hi folija
EG folija
Dimenzije:
promjenjivi m2

 

 

 

Znak označuje smjer kretanja do naseljenih mjesta.
Boja podloge polja za označavanje smjera kretanja određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje.